Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

Α.Σ.Ε.Π.: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (01 ή 02 ή 03 ή 04 ή 05), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ80, ΠΕ11, ΠΕ79.01 ή ΤΕ16, ΠΕ86 ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 - (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.)


Αθήνα, 9 Αυγούστου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (01 ή 02 ή 03 ή 04 ή 05), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ80, ΠΕ11, ΠΕ79.01 ή ΤΕ16, ΠΕ86
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης υποψηφίων στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.), για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2018-2019, καταρτίστηκαν, βάσει της οικείας υπ’ αριθ. 12637/11-7-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ 6ΑΒΣ4653ΠΣ-ΨΚΠ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά κλάδο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr), και στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (dide-anatol.att.sch.gr).
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από 09/08/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, έως και 16/08/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.
Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης.
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100), τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 16:00, ή μέσω e-mail στο helpdesk@asep.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου