Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.Από  τη στιγμή που απορρίφθηκε η ένσταση συναδέλφου Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. από το Α.Σ.Ε.Π.  τότε μπορεί να ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο,  χωρίς υποχρέωση τήρησης κάποιας προθεσμίας, Αίτηση Θεραπείας, η οποία απευθύνεται στη διοικητική αρχή που εξέδωσε την πράξη και έχει ως αίτημα την ανάκληση ή την τροποποίηση της πράξης.

Όσον αφορά δε, στην αναγνώριση συνάφειας του μεταπτυχιακού διπλώματος υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π., δεν υφίσταται η δυνατότητα ένστασης στο ΑΣΕΠ(μεγάλη παράλειψη...), αλλά παρέχεται η δυνατότητα Αίτησης Θεραπείας στο αρμόδιο προς τούτο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.).

Βασίλης Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου