Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

Οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων & Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου