Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: Πρόσληψη Σχολ. Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.: Πρόσληψη Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ολοήμερο Δ.Σ.
 Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 - Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ.

 Πρόσληψη και τοποθέτηση-διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου