Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

OI ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ - ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Πλήθος Τροπολογιών κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας για να ψηφισθούν στη Βουλή, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας "Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας".

Οι Τροπολογίες που θα επανακατατεθούν για τεχνικούς λόγους(εκπρόθεσμη κατάθεση) τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 είναι οι εξής:

α) Τροπολογία η οποία προβλέπει πως οι διατάξεις των Μεταθέσεων ισχύουν και για όσους εκπαιδευτικούς έχουν συνάψει Σύμφωνο  Συμβίωσης.

β) Τροπολογία  με την οποία oι υποψήφιοι για τους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων στην περίπτωση που η κτήση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική χειμερινού, εαρινού ή Σεπτεμβρίου) προηγείται στην κατάταξη ο υποψήφιος ανάλογα με το βαθμό του πτυχίου, μετά η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για όσους πίνακες αυτή λαμβάνεται υπόψη και τέλος σε περίπτωση ισοψηφίας ο χρόνος κτήσης πτυχίου.

γ) Τροπολογία με την οποία οι  εκπαιδευτικοί- σύζυγοι κληρικών παίρνουν κατά προτεραιότητα Απόσπαση, όπως ισχύει και με τους συζύγους  Πανεπιστημιακών και Καθηγητών Τ.Ε.Ι.

δ) Τροπολογία σύμφωνα με  την οποία κάθε φοιτητής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 δικαιούται να εξεταστεί μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκε σε προηγούμενα χρόνια.

ε) Τροπολογία η οποία επιτρέπει τη μετεγγραφή πρωτοετών φοιτητών που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία 67% και άνω και αποδεικνύεται με πιστοποιητικά αναπηρίας του οικείου ΚΕΠΑ και για το ακαδημαικό έτος 2014-15, επιτρέπει τη μετεγγραφή σε αντίστοιχο τμήμα του ίδιου ΑΕΙ που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις της ίδιας Περιφέρειας για τους φοιτητές που μετά την υποβολή της αίτησης , έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες των μετεγγραφόμενων.

στ) Τροπολογία σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η ίδρυση τμημάτων Τουρισμού στα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Κρήτης , με δίδακτρα για αλλοδαπούς.
Τέλος στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας" Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας" έχουμε και πλήθος Τροπολογιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο: "Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης."
  Εδώ περιλαμβάνεται και η απαράδεκτη Τροπολογία με την οποία επαναφέρεται η τριετής ισχύς των πιστοποιητικών Πληροφορικής ή γνώσης χρήσης υπολογιστών η οποία είχε καταργηθεί το καλοκαίρι με ΚΥΑ...-βλέπε http://seepea-stella.blogspot.gr/search?updated-max=2014-12-20T13:34:00%2B02:00&max-results=20


Βασίλης Βούγιας
21 Δεκεμβρίου 2014ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου