Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ...Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Π (ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ)
Σχετικά με την δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου από μέλη του Ε.Ε.Π(αναπληρωτών και μονίμων), υπάρχει η υπ αριθμ. 382/2008  Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ, η οποία εξεδόθη κατόπιν ερωτήματος της Διεύθυνσης Ε.Α.Ε του Υπουργείου Παιδείας και η οποία αναφέρει πως το Ε.Ε.Π - μόνιμοι και αναπληρωτές - μπορούν να λαμβάνουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ελευθέρου επαγγέλματος, εφόσον αυτή χορηγηθεί από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.


Η Γνωμοδότηση αυτή όμως έως σήμερα δεν έχει γίνει αποδεκτή από τους εκάστοτε Υπουργούς Παιδείας και έτσι  το Ε.Ε.Π δεν μπορεί να αιτηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου - άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος με ιδιωτικό γραφείο, παρά μόνον σε περίπτωση ύπαρξης εργοδότη.


Εν γένει και για το Ε.Ε.Π (μονίμους και αναπληρωτές) ισχύουν τα παρακάτω:


1. Μετά από άδεια που χορηγεί το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π, το Ε.Ε.Π μπορεί να ασκεί ιδι­ωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. (βεβαίωση Διευθυντή/Προϊσταμένου)

2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή ερ­γασία 10 ωρών εβδομαδιαίως μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. (βεβαίωση εργοδότη/φορέα απασχόλησης)

3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ` επάγγελμα άσκηση εμπορίας.

4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.


Βασίλης Βούγιας 

6/1/2014
ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 382/2008 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ  ΕΔΩ
 
ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου