Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ Π.Δ.Ε ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π ΓΙΑ Σ.Μ.Ε.Α.Ε & Ε.Β.Π ΣΥΝΟΔΩΝ
 Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π ΓΙΑ Σ.Μ.Ε.Α.Ε & Ε.Β.Π ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΝΑ Π.Δ.Ε 
 Γ ΦΑΣΗ
Βασίλης Βούγιας -10/10/2014
Π.Δ.Ε
Ε.Ε.Π ΓΙΑ Σ.Μ.Ε.Α.Ε
Ε.Β.Π ΓΙΑ Σ.Μ.Ε.Α.Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Σ.Μ.Ε.Α.Ε
Ε.Β.Π -ΣΥΝΟΔΟΙ

ΑΤΤΙΚΗΣ
5
8
13
18

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8
2
10
12

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3
2
5
1

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ


2
5

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


2
5

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


2
4

ΗΠΕΙΡΟΥ


1
-

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


2
10

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2 4
6
7

ΚΡΗΤΗΣ


2
6

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


2
-

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
5
1
6
-

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


2
-

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ


55
68
123

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου