Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΤΟ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΗ παρακάτω επισήμανση περιέχεται στο τέλος της σελίδας 19, στην μόλις δημοσιοποιηθείσα   «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ,ΚΕ.Δ.Δ.Υ. , Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2016-2017» -Δείτε από εδώ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/07/2016-17_21.html -.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στο ΙΕΠ αποστέλλονται από την Περιφ. Δ/νση Π.Ε. ή Δ.Ε. όλοι οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι που υποβάλλονται από τους υποψηφίους προκειμένου να μοριοδοτηθούν (συνοδευόμενοι, κατά περίπτωση, από την αναλυτική βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών ή το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής), ακόμη και στην περίπτωση που τους είχε αποδοθεί συνάφεια θετική ή αρνητική κατά το παρελθόν. Η αποστολή αυτών θα γίνει σε ηλεκτρονική μορφή για εξέταση συνάφειας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στη διεύθυνση: synafeia@iep.edu.gr,


Η επισήμανση αυτή βεβαίως έρχεται σε αντίθεση με το εν ισχύ έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.) με αριθμό πρωτοκόλλου: 1482/11-03-2016 και ΑΔΑ: 7Η59ΟΞΛΔ-ΤΟΦ, με θέμα: "Ημερομηνία έναρξης ισχύος των κριτηρίων συνάφειας" και περιεχόμενο τα Κριτήρια για τη Συνάφεια των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων στην Ειδική Αγωγή & την ημερομηνία έναρξης ισχύος των.-Δείτε από εδώ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/07/blog-post_234.html
 
Και αυτονοήτως επιθυμώ να υποβάλω μια ερώτηση:
Ποιός/ά αρμόδιος/α θα μπορέσει να εξηγήσει στον συνάδελφο αναπληρωτή Ε.Ε.Π., ο οποίος θα λάβει αρνητική απάντηση από την Επιτροπή του Ι.Ε.Π. όσον αφορά στην συνάφεια με την Ε.Α.Ε. του μεταπτυχιακού του τίτλου από το Πανεπιστήμιο Χ, τη στιγμή που ο ίδιος μεταπτυχιακός τίτλος του ιδίου Πανεπιστημίου Χ, ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού, θα έχει συνάφεια με την Ε.Α.Ε., καθότι δεν θα έχει θιγεί ως κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου πριν την ημερομηνία ανάρτησης της εν λόγω παραπάνω απόφασης του Ι.Ε.Π., η οποία τελικώς όπως φαίνεται ισχύει μόνον για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς....
Το ίδιο μεταπτυχιακό δηλαδή θα έχει συνάφεια με την Ειδική Αγωγή όσον αφορά στην περίπτωση του συναδέλφου αναπληρωτή εκπαιδευτικού και ΔΕΝ θα έχει Συνάφεια με την Ειδική Αγωγή όσον αφορά στην περίπτωση του συναδέλφου κλάδου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.)...
 Φαντάζομαι, χωρίς να θέλω να οικειοποιηθώ το προφητικό χάρισμα της Κασσάνδρας, πως από δω και πέρα το λόγο επί του θέματος θα έχουν ειδικότητες με αντικείμενο ενασχόλησης τη νομική επιστήμη.

Βασίλης Βούγιας
21/7/2016

1 σχόλιο: