Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/08/2016 Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ Π.Δ.Ε. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17Στο διαβιβαστικό σημείωμα (Αρ. Πρωτ: 120916/Δ3/21-07-2016), με ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση Πρόσκλησης Αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ», της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) της χώρας και κοινοποίηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.), μεταξύ άλλων, υπάρχει και το παρακάτω εδάφιο, στο οποίο αναφέρεται η Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 ως καταληκτική ημερομηνία κατάρτισης και ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης των αναπληρωτών των κλάδων του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και μετά τον έλεγχο νομιμότητας από τον ΑΣΕΠ και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 Υπενθυμίζουμε βεβαίως πως προηγείται της κατάρτισης προσωρινών Πινάκων από τις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) της χώρας, ο έλεγχος γνησιότητας των προσκομισθέντων τίτλων και η πιστοποίηση της συνάφειας αυτών από την επιτροπή -http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/08/blog-post_86.html -του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.).

Δείτε το διαβιβαστικό σημείωμα (Αρ. Πρωτ: 120916/Δ3/21-07-2016), με ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση Πρόσκλησης Αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ», της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ

Βασίλης Βούγιας
13/8/2016 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου