Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Έργου 2 «Υλοποίηση και Συντονισμός της Δράσης» της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002810.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου