Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Δ.Υ. ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Στο άρθρο 31 του σχεδίου Νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης», το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, προβλέπεται άδεια με αποδοχές, έως 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε Υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα σε περίπτωση ασθενείας αυτών και έως 6 εργάσιμες ημέρες για τους Υπαλλήλους μονογονείς.

Β.Β


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου