Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση υποβολής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή/και Εκπαιδευτικών Υλικών Αγωγής – Προαγωγής ΥγείαςΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους Φορείς (κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς, περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.)Υποβολής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή/και Εκπαιδευτικών Υλικών Αγωγής – Προαγωγής Υγείας.
Η προθεσμία υποβολής εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ εκπαιδευτικών υλικών Αγωγής – Προαγωγής Υγείας παρατείνεται έως την Τρίτη 22 Νοεμβρίου και ώρα 23:59.

Επισημαίνεται ότι εκπαιδευτικά προγράμματα/εκπαιδευτικά υλικά Αγωγής – Προαγωγής Υγείας, τα οποία έχουν υποβληθεί κατά το παρελθόν στο ΙΕΠ και έχουν λάβει σχετική έγκριση από το ΥΠΠΕΘ, θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να υποβληθούν εκ νέου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση, προκειμένου να είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στον Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού για την υποστήριξη υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου