Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 13 Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ....ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - 8 Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 19 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.


Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2017- 2018 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009803 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου