Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 19 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ21-26) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 4 ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18 «Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου