Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. & ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Β.Π.

 
«Ανάκληση απόφασης πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών ΕΒΠ λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας» 

 «Ανάκληση απόφασης πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ25–Σχολικών Νοσηλευτών και ΠΕ 29-Εργασιοθεραπευτών λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας»

«Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18», με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου