Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ. ΚΑΙ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλ ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-2018», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου