Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

"Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών" - Τροποποίηση Υ.Α.


Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ.1940/2-2-18 (Β 310) υ.α. "Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 8440/11 (Β 318) υ.α. "Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών"
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου