Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Ενημέρωση-πρόσκληση για επιμορφωτική δραστηριότητα «Διεπιστημονική Συνεργασία στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - Τρίτη 19/06/2018 - ΚΑΒΑΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

                                             ---
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 8ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
       
Kαβάλα  8-5-2018
           Αρ. Πρωτ.:102


Διεύθυνση
:
Εθνικής Αντίστασης 20
ΠΡΟΣ:
1.      Σχολικές Μονάδες  ΣΜΕΑΕ(αυτόνομες)
Π.Ε. & Δ.Ε των Νομών Έβρου,Ροδόπης,Ξάνθης, Καβάλας,Δράμας& Σερρών (Διά των Δ/νσεων ΠΕ& ΔΕ)
  
ΤΘ
:
1159
ΤΚ – Πόλη      
:
651 10 Καβάλα
Πληροφορίες
:
Ανανίας Π Τοζακίδης
Τηλέφωνα
:
2510291511
ΦΑΞ
:
2510291504
Ε – mail
Ιστοσελίδα          
:
:
    ΚΟΙΝ.:
1.     Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, AMΘ & Κεντρικής Μακεδονίας
2.     Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης A/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ΑΜΘ & ΚΜ
3.     ΚΕΔΔΥ ΑΜΘ
ΘΕΜΑ:          Ενημέρωση-πρόσκληση για επιμορφωτική δραστηριότητα «Διεπιστημονική Συνεργασία στις ΣΜΕΑΕ, Καβάλα 19/6/2018»
Συνάδελφοι,
Η Διεπιστημονική Συνεργασία Εκπαιδευτικών με το ΕΕΠ & ΕΒΠ θεωρείται μία σημαντική παράμετρος μίας επιτυχημένης εκπαιδευτικής αντιμετώπισης για την πλειονότητα των παιδιών με ΕΕΑ στις ΣΜΕΑΕ, παρά τις οποιεσδήποτε δυσκολίες και αντιφάσεις που προκύπτουν. Η ανταλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών στον χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης, υπηρετεί απόλυτα τον παραπάνω σκοπό.
Με γνώμονα λοιπόν τις παραπάνω αρχές, το γραφείο ΣΣ της 8ης ΕΑΕ σε συνεργασία με το ΠΕΚ Καβάλας και την υποστήριξη του Συλλόγου ΕΕΠ & ΕΒΠ της ΑΜΘ, προγραμματίζουν επιμορφωτική δραστηριότητα για την πληρέστερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπηρετούν στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ώστε αυτοί να επικοινωνήσουν καλές πρακτικές διεπιστημονικής συνεργασίας στο χώρο του Σχολείου.
Σας προσκαλούμε, λοιπόν, στην επιμορφωτική ημερίδα, για να αναδείξουμε τις καλές πρακτικές συνεργασίας, οι οποίες υλοποιούνται στις ΣΜΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 8ης ΕΑΕ ώστε να ανατροφοδοτήσουμε την προσπάθειά μας για την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία, να ανταλλάξουμε γόνιμες εμπειρίες και να παρουσιάσουμε καινοτόμες πρακτικές εκπαίδευσης.
Η επιμορφωτική ημερίδα θα οργανωθεί στην Καβάλα, 19/06/2018, ημέρα Τρίτη, 9.00΄- 13.30΄
 
Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. των αυτόνομων ΣΜΕΑΕ που επιθυμούν να παρουσιάσουν την καλή πρακτική που υλοποίησαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μπορούν να αποστείλουν το αίτημα συμμετοχής τους συνοδευόμενο από μια περίληψη 60 περίπου λέξεων, στο   pekaval@sch.gr μέχρι την Παρασκευή 1-6-2018, συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη φόρμα. Η φόρμα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Καβάλας.
Οι παρουσιάσεις (περίπου15 λεπτών) μπορεί να είναι προφορικές ή να υποστηρίζονται από άλλο μέσο παρουσίασης. Ενδεικτικά οι θεματικές:
1.                  Οργάνωση της ένταξης σε επίπεδο τάξης, σε επίπεδο σχολείου αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μέσω της Διεπιστημονικής Συνεργασίας.
2.                  Προώθηση της κοινωνικοποίησης (αποδοχή μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάπτυξη θετικών στάσεων) μέσω της Διεπιστημονικής Συνεργασίας.
3.                  Πρακτικές Διεπιστημονικής Συνεργασίας για αντιμετώπιση και τροποποιηση προβλημάτων συυμπεριφοράς.
4.                  Πρακτικές Διεπιστημονικής συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.   
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ΠΕΚ Καβάλας, Κωνστ. Τσολάκη 44, τηλ. 2510622115.
                                                                               
   Ο Σχολικός Σύμβουλος 8ηςΕΑΕ
                                                                                                                     

                                                                                                                                           Ανανίας  Π.  Τοζακίδης
                                                                                                           Δάσκαλος ΕΑΕ


Δήλωση συμμετοχής στην ημερίδα «Διεπιστημονική συνεργασία στις ΣΜΕΑΕ»


Ονοματεπώνυμο:
Ειδικότητα:
Σχολείο:
Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Θεματική ενότητα:
Περίληψη (60 λέξεις περίπου) :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου