Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού στην Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.)Πρόσκληση

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.) καλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η κοινωνικό/η λειτουργό να υποβάλει αίτηση, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να προσληφθεί από το φορέα με πλήρες ωράριο 8 ωρών από Δευτέρα έως Παρασκευή με ετήσια σύμβαση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται ή ταχυδρομούνται με συστημένη επιστολή έως τις 10 Ιουνίου 2018 στα γραφεία μας, Βερανζέρου 31, ΤΚ 10432 – Αθήνα, 4ος όροφος, γραφείο 3, ώρες 09.30-16.30 καθημερινά και είναι τα εξής:
 

1) Αίτηση
2) Αντίγραφο πτυχίου
3) Πλήρες βιογραφικό (θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία σε φορείς ευπαθών ομάδων του πληθυσμού)
4) Πτυχίο καλή γνώσης της αγγλικής γλώσσας
5) Πτυχίο καλής γνώσης χρήσης υπολογιστών


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210-5229968 ή στο eoty@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου