Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Διευθυντών Σ.Δ.Ε.


Σημείωση gsae.edu.gr
Με δεδομένο ότι από 25/5/2018 κατέστη υποχρεωτική η ισχύς του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάρτηση των ανωτέρω πινάκων πραγματοποιείται λόγω εκκινήσεως της σχετικής διαδικασίας (αριθ. Προκήρυξης Κ1/53103/30-03-2018) πριν την υποχρεωτική εφαρμογή του ανωτέρω κανονισμού και στο πλαίσιο των συνταγματικών αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

 ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου