Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

«Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία) - Συνάντηση εργασίας - Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 - Ι.Ε.Π.


Το ευρωπαϊκό έργο: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» ( «Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία») (Grant Agreement, number: 741571-OSOS, με έναρξη 01-04-2017 και λήξη 31-03-2020), το οποίο εντάσσεται στον πυλώνα «Science with and for society» του Horizon 2020, έχει σκοπό τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για το «ανοικτό σχολείο».
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως εθνικός συντονιστής του έργου OSOS για την Ελλάδα, με τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς,  πρόκειται διοργανώνει «συνάντηση εργασίας» των εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων που συμμετέχουν στο έργο. Σκοπός της συνάντησης είναι η αποτίμηση των δράσεων του έργου και η ανατροφοδότηση όλων των εμπλεκομένων ώστε σχεδιασθούν και να προγραμματισθούν έγκαιρα οι απαραίτητες ενέργειες για καλύτερα αποτελέσματα την επόμενη σχολική χρονιά.
Η συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 από τις 11:30 έως τις 20:00 στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
11:30-12:00: Προσέλευση-καλωσόρισμα
12:00-14:00: Παρουσιάσεις σχολείων
14:00-14:30: Διάλειμμα
14:30-15:00: Παρουσιάσεις επιταχυντών
15:00-15:20: Ιστοθέση και «Οδηγός εκπαιδευτικού» του προγράμματος OSOS
15:20-15:40: Εργαλεία OSOS online
15:40-17:00: Εργαστήριο: «Ανάρτηση σχολικού project στην πλατφόρμα του έργου»
17:00-17:15: Διάλειμμα
17:15-18:30: Εργαστήριο: «Ανάπτυξη συνεργασίας με   φορείς στο πλαίσιο της ανάπτυξης των project των σχολείων»
18:30: 19:30: Συζήτηση – αναστοχασμός του 1ου έτους εφαρμογής του έργου OSOS
            20:00:  Δείπνο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου