Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με δύο (2) ειδικούς επιστήμονες για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου