Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 87 ΘΕΣΕΙΣ(ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ κ.α.) ΣΤΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"


Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕ & ΔΕ)

Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 14Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 35/20-10-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, ογδόντα επτά (87) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» Ν.Π.Ι.Δ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).
H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 13 Ιουλίου 2018 έως και την πάροδο της 23ης Ιουλίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου