Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Αθήνα, 13 Ιουλίου 2018               

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Γνωστοποιείται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η θέση ευθύνης αφορά τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου