Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ - ΠΟΣΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ - ΠΟΣΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣΤου Βασίλη Βούγια Σύμφωνα με πληροφορίες:

Κατατέθηκαν 617 αιτήσεις υποψηφίων Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. για απόδοση Συνάφειας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων Σπουδών, στην Επιτροπή του Ι.Ε.Π.


Από αυτές:


 86 αιτήσεις απερρίφθησαν γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια συνάφειας

6 αιτήσεις απερρίφθησαν για διάφορους λόγους

και


104 αιτήσεις δεν εξετάσθηκαν λόγω ελλιπών στοιχείων. 

Δηλαδή περίπου το 1/3 των αιτήσεων που κατατέθηκαν στην Επιτροπή του Ι.Ε.Π. ή απορρίφθηκαν ή δεν εξετάσθηκαν.


Και το ποσοστό μεγαλώνει αν ληφθεί υπόψη πως πέρα από τις 617,  113 αιτήσεις  δεν εξετάσθηκαν από την Επιτροπή του Ι.Ε.Π., καθότι δεν εστάλησαν από τις Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: 100, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑIΓΑΙΟΥ: 5, ΗΠΕΙΡΟΥ: 4 και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ: 4, στην Επιτροπή του Ι.Ε.Π. και έτσι λόγω "ελλιπών δικαιολογητικών" δεν καταχωρήθηκαν.

Όπως πληροφορήθηκα όμως από την Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ,  η εν λόγω Π.Δ.Ε. απηύθυνε έγγραφο ερώτημα προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ., με το οποίο ρωτούσε αν πρέπει ν αποσταλούν κι αυτές οι 100 αιτήσεις στην Επιτροπή του Ι.Ε.Π., παρότι ελλιπείς και το Υπουργείο απήντησε εγγράφως αρνητικά, δηλαδή να μην αποσταλούν.


Βασίλης Βούγιας


  Ο ΠΙΝΑΚΑΣ
Π.Δ.Ε.


ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΑΦΕΙΑ


ΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΙΠΩΝ
ΔΙΚ/ΚΩΝ

ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΙΠΩΝ ΔΙΚ/ΚΩΝ
(ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ Ι.Ε.Π.)ΑΛΛΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
4
3
-
-
7
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
6
-
5
1
12
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
4
6
-

10
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
4
4
-

8
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑ.
5
1
4

10
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
-
2
-
1
3
ΚΡΗΤΗΣ
3
10
-

13
ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ
2
3
-
1
6
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
2
3
-

5
ΗΠΕΙΡΟΥ
5
1
4

10
ΑΤΤΙΚΗΣ
33
6
100
-
139
ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
12
42
-
-
54
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
6
23
-
3
32

86
104
113
6
309

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου