Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Η Απόφαση για τη διαδικασία επιλογής για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου