Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» - Θεματικές Ενότητες - Πλαίσιο Επιμόρφωσης


Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών  σε  θέματα  μαθητείας» 

Στα πλαίσια αυτά:


  •  Οι θεματικές ενότητες της υλοποίησης της διά ζώσης επιμόρφωσης θα είναι: 

1. Θεσμικό πλαίσιο -διαδικασίες υλοποίησης «Μεταλυκειακού έτους -Τάξη Μαθητείας» (6 ώρες), 

2.  Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων -Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην επαγγελματική  εκπαίδευση  και  κατάρτιση  (6  ώρες),

3. Συμβουλευτική  και Επαγγελματικός προσανατολισμός και πληροφόρηση (6 ώρες),

  • Η Περίοδος Επιμόρφωσης  αποφασίστηκε να είναι από Μάρτιο έως και  Αύγουστο 2019  
Η ανάθεση  του επιμορφωτικού  έργου,  υπό  την  αίρεση  της  δημιουργίας επιμορφωτικών  τμημάτων,  θα γίνει σύμφωνα  με  τον  Πίνακα:  «Επιμορφωτές  διά  ζώσης επιμόρφωσης   Β’   επιμορφωτικής   φάσης   της   Πράξης   «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών  σε  θέματα  μαθητείας».

 Β. Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου