Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΙ ΕΙΠΕ Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΑΡΘΡΟ 28- ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ
Από τα Πρακτικά της Βουλής(μη διορθωμένα)

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής):


 Καλημέρα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω που μας δίνετε η δυνατότητα να καταθέσουμε και εμείς τις απόψεις μας.

Είμαστε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, είμαστε, δηλαδή, οι άνθρωποι που εργαζόμαστε στην Ειδική Αγωγή κατά βάση, δηλαδή οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, σχολικοί νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, ειδικού προσανατολισμού τυφλών και ειδικού προσανατολισμού τυφλών και κωφών. Εμείς συνεργαζόμαστε κατά βάση στην Ειδική Αγωγή, στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και στα Κέντρα Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ).

Πριν πούμε τις θέσεις μας για το άρθρο 28 του νόμου που αφορά την Ειδική Αγωγή, θα θέλαμε να επισημάνουμε έναν κίνδυνο. Η Ειδική Αγωγή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έναν άμεσο κίνδυνο. Γιατί η Ειδική Αγωγή δουλεύει και στελεχώνεται κατά βαση με αναπληρωτές. Έτσι, φέτος που όπως όλοι ξέρουμε, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα

αναπληρωτών όπως άλλες χρονιές, στην Ειδική Αγωγή θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας των δομών των σχολικών μονάδων και των ΚΕΔΔΥ. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που εργαζόμαστε στην Ειδική Αγωγή, είμαστε σε όλη την Ελλάδα γύρω στα 700 άτομα, οι οποίοι είμαστε διορισμένοι και υπάρχουν γύρω στα 400 οργανικά κενά και δεν ιδρύονται καινούργια οργανικά κενά. Άρα, το 1/3 τουλάχιστον των δομών δεν έχει ανθρώπους για να εργαστούν.


Εφόσον δεν θα υπάρξουν και αναπληρωτές θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα

λειτουργίας σε αυτόν τον τομέα. Έτσι, λοιπόν, θεωρούμε ότι είναι πολύ βασικό να υπάρξει κάποια μέριμνα και αυτό το κομμάτι αλλιώς η Ειδική Αγωγή θα σταματήσει να υφίσταται, με τον τρόπο που την ξέρουμε ως τώρα τουλάχιστον, με τα όποια της προβλήματα, αλλά από φέτος πλέον θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα.


Δεν είμαστε αντίθετοι στην λογική της ένταξης σαν ΠΟΣΕΕΠΕ, αλλά, η ένταξη στην γενική εκπαίδευση των παιδιών των μαθητών με αναπηρία δεν μπορεί να γίνει με όρους μιας βίαιης προσαρμογής επειδή κλείνουν τα σχολεία της Ειδικής Αγωγής. Χρειάζεται, τουλάχιστον, μια πενταετία με ένα μεσοδιάστημα που θα υπάρξει μια προετοιμασία και σε υλικοτεχνική υποδομή και σε προετοιμασία του προσωπικού και των μαθητών της γενικής εκπαίδευσης για να υποδεχθούν τους μαθητές με αναπηρία. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι σ' αυτό το πλαίσιο πρέπει να γίνει κάτι και σχετικά άμεσα. Σε όλα αυτά να προσθέσουμε ότι από τα Σχολεία Ειδικής Αγωγής τα ΕΕΕΚ, τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα λήξουν και οι 26 συνάδελφοί από ειδικότητες όπως κεραμιστές, χειροτεχνίας κ.λπ., που παρόλο που είχαν οργανική θέση στην Ειδική Αγωγή βγήκαν σε διαθεσιμότητα.


Προχωράω αμέσα στο ζήτημα των τροπολογιών. Πιστεύουμε, λοι

πόν, ότι κάθε μαθητής με αναπηρία να έχει την δυνατότητα να λαμβάνει εκπαίδευση από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που διέπεται από ισοτιμία και διεπιστημονικότητα, καθώς το ένα χρειάζεται το άλλο. Το Ειδικό Εκπαιδευτικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό είμαστε πάντοτε τα αποπαίδια της εκπαίδευσης. Έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις με όλους τους συναδέλφους, δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Γι' αυτό, λοιπόν, κάνουμε κάποιες προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας στο άρθρο 28 στο να υπάρξουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις γ ι' αυτό. Θεωρούμε, καταρχήν, απαράδεκτη τη διάταξη του άρθρου 24 που επιχειρεί να αλλάξει τον χαρακτήρα της Ειδικής Αγωγής ως δημόσιας και δωρεάν, καθώς εισάγει για πρώτη φορά τα ιδιωτικά

ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής και καθώς εισάγεται για πρώτη φορά η ιδιωτική στήριξη στον γενικό σχολείο για μαθητές με αναπηρία.


Συμφωνούμε σε γενικές γραμμές με τις θέσεις του ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α. για κάποιες διατάξεις οι οποίες διευκολύνουν κάποια πράγματα στην Ειδική Αγωγή και γίνεται και μια απόπειρα κάπως πιο ορθολογικής αντιμετώπισης και των δικών μας ζητημάτων ισοτιμίας. Αυτό, όμως, η απόπειρα ορθολογικής αντιμετώπισης, καθίσταται αναποτελεσματική από την ατελή διατύπωση και μη συμπερίληψη όλων των περιπτώσεων. Αυτό που ζητήσαμε εμείς και στο άρθρο 28 στην παράγραφο 6 που ξεκίνησε να γίνεται μια απόπειρα να αντιμετωπιστεί ένα από τα προβλήματα που είχαμε τα προβλήματα που προτείναμε να επιλυθούν είναι ότι εμείς δεν έχουμε ποτέ σύμβουλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 

Ζητήσαμε να δημιουργηθούν σύμβουλοι Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για να έχουν μια επιστημονική καθοδήγηση όπως έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Δεν υπάρχει καθορισμένη διαδικασία ΑΣΕΠ που να προβλέπει το πώς προσλαμβανόμαστε. Έτσι, κάθε που φορά τα πράγματα αλλάζουν, αφήνοντας περιθώρια για ερμηνείες και παρερμηνείες σ

το πώς προσλαμβανόμαστε, και από πού, και με ποιους όρους κ.λπ..


Τη δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης. Αυτό γίνεται μια απόπειρα στο άρθρο 28 στην

παράγραφο 6, αλλά προτείνουμε ότι αυτή η απόπειρα θα πρέπει να διατυπωθεί με τη

φράση «ότι κάθε επιπλέον αναγκαία ρύθμιση για την ισότιμη συμμετοχή του Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων ευθύνης θα

πραγματοποιείται με σχετική απόφαση». Το πρόβλημα με τους συμβούλους Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού εκτός από την ανυπαρξία επιστημονικής καθοδήγησης,

διαμορφώνει και μια σειρά άλλα προβλήματα όπως τη λειτουργία των υπηρεσιακών

συμβουλίων, στην οποία προβλέπεται από το ν.3699 η ύπαρξη συμβούλου Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού και λόγω της ανυπαρξίας του, αυτή η λειτουργία έχει σταματήσει από πέρυσι. Έτσι, προτείνουμε, να υπάρξει ρύθμιση, έτσι ώστε να υπάρξουν σύμβουλοι Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για μπορέσουν και τα υπηρεσιακά συμβούλια να κάνουν τη δουλειά τους.
 Αυτό που θα ήθελα να μείνει από αυτή μας την τοποθέτηση, είναι

ότι εάν δεν μεριμνήσουμε ώστε η Ειδική Αγωγή να στελεχωθεί, φέτος θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και σημαντικό πρόβλημα στα σχολεία και στα ΚΕΔΔΥ που ήδη είναι επιφορτωμένα και υποστελεχωμένα με έναν όγκο τεράστιο έργο

 ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ


 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα αναφερθώ μόνο με δύο λόγια στο θέμα της ιδιωτικής στήριξης, όπως είπαμε και προηγουμένως είμαστε αντίθετοι με τη διαδικασία ένταξης ιδιωτικής στήριξης στη δημόσια εκπαίδευση. Το καθεστώς που ισχύει αυτή τη στιγμή, είναι ότι υπάρχει στήριξη σε έναν μαθητή μετά από σύμφωνη γνώμη του ΚΕΔΙ και του οικείου σχολικού συμβούλου. Επειδή ισχύει μόνο για τους μαθητές που είναι στο
αυτιστικό φάσμα, προτείνουμε σαν ομοσπονδία να διευρυνθεί σε μαθητές που έχουν και άλλου τύπου δυσκολίες, όπως νοητική υστέρηση και τα λοιπά.

Σχετικά με το θέμα των ΚΕΔΙ και τη διάγνωση που γίνεται από τα ΚΕΔΙ, τα ΚΕΔΙ είναι τα όργανα, τα πλαίσια, τα οποία έρχονται να δώσουν μια διάγνωση και στηρίζονται κατά βάση στην αξιολόγηση μιας διεπιστημονικής ομάδας, παίρνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του κάθε μαθητή γιατί κάθε μαθητής με αναπηρία είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και της οικογένειάς του. Πολλές φορές έχουμε το φαινόμενο οι προσδοκίες των γονέων να είναι λίγο διαφορετικές από αυτές των δυνατοτήτων του παιδιού. Εκεί θεωρούμε ότι το ΚΕΔΙ είναι το αρμόδιο πλαίσιο, ώστε να δώσει την κατάλληλη κατεύθυνση για το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Σε όλα αυτά, βέβαια, όπως είπα και πριν, θεωρούμε πολύ σημαντικό και ελπίζουμε να έρθει σύντομα αυτό το νομοσχέδιο για την ειδική αγωγή, έτσι ώστε να καταθ έσουμε και τις προτάσεις για μια προοπτική ένταξης στη γενικότερη εκπαίδευση. Είπαμε και πριν ότι οι θέσεις της Ομοσπονδίας μας για την ένταξη- δεν απορρίπτουμε την ένταξη, απορρίπτουμε τη βίαιη ένταξη- που συντονίζονται με τις οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την
ένταξη ατόμων με αναπηρία στη γενική αγωγή, αφορούν ένα πλαίσιο της ένταξης των μαθητών. Για να γίνει αυτό πρέπει να δώσουμε ένα χρονικό διάστημα ικανό, ώστε να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις, ώστε να πετύχει αυτή η ένταξη. Σε αυτό το διάστημα θεωρούμε τρεις βασικές παραμέτρους πολύ σημαντικές για την προετοιμασία της ένταξης των μαθητών με αναπηρία στη γενικότερη αγωγή. Η πρώτη παράμετρος είναι η οριζόντια
προσβασιμότητα στα σχολεία, από κτιριακή άποψη και από εκπαιδευτικό υλικό. 

Η υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή, να αρχίσει να διαμορφώνεται. Η δεύτερη παράμετρος είναι η προετοιμασία και εκπαίδευση του μαθητικού πληθυσμού στην αποδοχή του διαφορετικού που θα είναι αύριο συμμαθητής τους και αυτό είναι κάτι που δε γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη και η τρίτη παράμετρος είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού γενικής αγωγής πάνω στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία.

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι χρειάζονται αυτές οι παράμετροι να μπουν σε μια διαδικασία να επεξεργάζονται. Ελπίζουμε, όπως είπα και πριν να έρθει σύντομα το νομοσχέδιο της ειδικής αγωγής και να τα προβλέπει αυτά τα πράγματα έτσι ώστε να έχουμε μια πιο ομαλή πορεία προς την ένταξη. Ευχαριστώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου