Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

Κριτήρια για τη Συνάφεια των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων στην Ειδική Αγωγή & Ημερομηνία έναρξης ισχύος τωνΑναμένοντας την Εγκύκλιο πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2016-17 και λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2, του άρθρου 7, της Υ.Α. 116424 / Δ3 - 14-07-2016, ΦΕΚ 2217/τ.Β΄/18-07-2016, με θέμα: " Καθορισμός προϋποθέσεων ,κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης
α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής -ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ,Ε.Δ.Ε.Α.Ϋ,Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γεν.Παιδείας-."
"...2. Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄) και την με αρ.106685/Δ3/29-06-2016 Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων» (ΦΕΚ 2087/Β΄), αρμόδιο όργανο για να κρίνει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής....", δημοσιεύουμε για μια ακόμη φορά το έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.) με αριθμό πρωτοκόλλου: 1482/11-03-2016 και ΑΔΑ: 7Η59ΟΞΛΔ-ΤΟΦ, με θέμα: "Ημερομηνία έναρξης ισχύος των κριτηρίων συνάφειας" και περιεχόμενο τα Κριτήρια για τη Συνάφεια των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων στην Ειδική Αγωγή & την ημερομηνία έναρξης ισχύος των.

Θεωρούμε δε, πως το εν λόγω έγγραφο τελεί εν ισχύ, σήμερα 21 Ιουλίου 2016 και αφορά σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(Ε.Α.Ε.) της χώρας.

Βασίλης Βούγιας
21/7/2016

 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.  ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & Ε.Ε.Π. ΣΤΗΝ Ε.Α.Ε ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ(ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Ε.Π.) ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/07/blog-post_8.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου