Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Ανάρτηση πίνακα για την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ011 Γυμναστών για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ μετά τον έλεγχο των ενστάσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου