Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 63 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 132 ΣΥΝΟΔΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ & ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι προσλήψεις των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Παιδείας.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
Οι αναπληρωτές που τοποθετούνται σε ΣΜΕΑΕ των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στσυνημμένο αρχείαπόφασης πρόσληψης αναπληρωτών ΕΒΠ «19997_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΒΠ_5009808_73ΖΑ4653ΠΣ-Γ8Ρ.pdf»:
1. Να προσέλθουν τηΔευτέρα 11-09-2017 και από ώρα 08:00 στα γραφεία των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στις οποίες τοποθετούνται προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψης τους.
και στη συνέχεια την ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ (Δευτέρα 11-09-2017)
2. Να προσέλθουν στα γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Οι αναπληρωτές που τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στoσυνημμένο αρχείoαπόφασης πρόσληψης αναπληρωτών ΕΒΠ «19998_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΕΒΠ_5008901_6ΟΨΑ4653ΠΣ-44Π.pdf»:
1. Να προσέλθουν τηνΤρίτη 12-09-2017 και από ώρα 08:00  στα γραφεία των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στις οποίες τοποθετούνται προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψης τους.
και στη συνέχεια την ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ (Τρίτη 12-09-2017)
2.Να προσέλθουν στα γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  1. Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
  2. Απόδειξη της ελληνομάθειας,  όπου απαιτείται σύμφωνα  με την αρ.  118640/Δ3/τ.Β΄/21-07-2016 Υ.Α.
  3. Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
  4. Ταυτότητα
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΜΟΝΟ για οι έγγαμοι)
  6. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
  7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αναλυτική κατάσταση ενσήμων

Συνημμένα:
Download this file (19998_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΕΒΠ_5008901_6ΟΨΑ4653ΠΣ-44Π.pdf)19998_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ ΕΒΠ_5008901_6ΟΨΑ4653ΠΣ-44Π.pdf

Download this file (19997_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΒΠ_5009808_73ΖΑ4653ΠΣ-Γ8Ρ.pdf)19997_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΒΠ_5009808_73ΖΑ4653ΠΣ-Γ8Ρ.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου