Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18


 Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΡΙΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ενημέρωση για τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε δομές Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής και Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στα Σχολεία-Τάξεις Υποδοχής) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής για το σχολικό έτος 2017-2018.

Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνολικά 813 πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε δομές Ειδικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής.
Πιο συγκεκριμένα:
 • Στο πλαίσιο του «Προγράμματος μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», δόθηκαν 368 πιστώσεις-172 για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΒΠ και 196για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ.
 • Στο πλαίσιο του «Πργράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», διατέθηκαν συνολικά 337 πιστώσεις – 193 για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΒΠ και 144 για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ, κλάδου ΠΕ25.
 • Στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», χορηγήθηκαν 98 πιστώσεις – 50 πιστώσεις για τη στελέχωση των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και 48 για τη στελέχωση των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ).
 • Τέλος, στο πλαίσιο της πράξης «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία – Τάξεις Υποδοχής» διατέθηκαν συνολικά 10 πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών ΠΕ30.
Αμέσως μετά την κύρωση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων - βάσει των αποφάσεων που εστάλησαν από τον ΑΣΕΠ για τις υποβληθείσες ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων – καθώς και τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής εκκίνησε τη διαδικασία των προσλήψεων και έχει υλοποιήσει - έως και σήμερα- 802 προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., ενώ βρίσκεται στη διαδικασία πραγματοποίησης 11 προσλήψεων ακόμη.
Πιο συγκριμένα, σε δομές Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγήςκαι Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στα Σχολεία-Τάξεις Υποδοχής) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής για το σχολικό έτος 2017-2018, προσλήφθηκαν:
 • 31 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ21/26–Θεραπευτών Λόγου
 • 83 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων
 • 2 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ24–Παιδοψυχιάτρων
 • 182 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών
 • 11 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών
 • 37 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών
 • 100 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών
 • 356 αναπληρωτές κλάδου ΕΒΠ-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ 2017-2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου