Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

9 ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Ε.Π. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Π.Δ.Ε.


 Του Βασίλη Βούγια

Επισημαίνω εννέα(9) σημεία που πρέπει να έχουν υπόψη οι συνάδελφοι υποψήφιοι αναπληρωτές Ε.Ε.Π., μετά την ολοκλήρωση των κοινοποιήσεων -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/2018-19-2017-18-2017-18.html - των Προσωρινών Πινάκων από τις Π.Δ.Ε.:


1.      540 συνολικά, χωρίς να έχουμε στοιχεία από την Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ, οι απορριφθέντες υποψήφιοι αναπληρωτές Ε.Ε.Π., οι 284 λόγω ελλιπούς συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/blog-post_50.html-. Απ αυτούς οι 148 στην Π.Δ.Ε. Αττικής, οι 64 στην Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας , οι 35 στην Π.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης. Αναμένουμε βεβαίως την κρίση του Α.Σ.Ε.Π. επί των ενστάσεων των απορριφθέντων, λόγω Υ.Δ., συναδέλφων αναπληρωτών Ε.Β.Π., η οποία θα αποτελέσει πρόκριμα και για την κρίση επί των ενστάσεων των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. για το ίδιο θέμα.
2.      55 απορριφθέντες λόγω έλλειψης αποδεικτικού Ελληνομάθειας.
3.      Αρκετοί για διάφορους λόγους, γιατί π.χ. δεν καταχώρησαν και τις 2 όψεις της Αστυνομικής Ταυτότητας.
4.      Μεγάλο το ποσοστό των απορριφθέντων υποψηφίων αναπληρωτών ΠΕ21 Λογοθεραπευτών.
5.      617 οι αιτήσεις υποψηφίων Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. για απόδοση Συνάφειας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων Σπουδών, στην Επιτροπή του Ι.Ε.Π. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/blog-post_990.html -
6.      86 αιτήσεις απερρίφθησαν γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια συνάφειας και 6 αιτήσεις απερρίφθησαν για διάφορους λόγους

7.      104 αιτήσεις απερρίφθησαν από την Επιτροπή λόγω ελλιπών στοιχείων. 

8.      Δηλαδή περίπου το 1/3 των αιτήσεων που κατατέθηκαν στην Επιτροπή του Ι.Ε.Π. ή απορρίφθηκαν ή δεν εξετάσθηκαν.

9.      113 (Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: 100, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑIΓΑΙΟΥ: 5, ΗΠΕΙΡΟΥ: 4 και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ: 4) αιτήσεις δεν στάλθηκαν στην Επιτροπή από τις Π.Δ.Ε. λόγω "ελλιπών δικαιολογητικών" .Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με έγγραφό της -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/2018-2019_11.html - καλεί τους συναδέλφους υποψήφιου αναπληρωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα είτε με την απόρριψή τους από τους Προσωρινούς Πίνακες, είτε με τις Συνάφειες των Μεταπτυχιακών τους να στείλουν εγγράφως τα αιτήματά τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της  (poseepea@yahoo.gr).  
Επισημαίνει δε πως"Θα ήταν χρήσιμο η τεκμηρίωση των αιτημάτων των συναδέρφων μας να συνοδεύεται και από έγγραφα που να πιστοποιούν την ορθότητα των επιχειρημάτων που επικαλούνται για να διεκδικηθούν από την Ομοσπονδία και σε νομικό επίπεδο με τον πλέον επίσημο και θεσμικό τρόπο.".

Επίσης η Πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ, Γεωργία Μπουλμέτη μας πληροφορεί τα εξής: 

Συνάδελφοι,
μετά από την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων των αναπληρωτών των κλάδων του ΕΕΠ από την ΠΔΕ Αττικής, θα θέλαμε όσοι από εσάς διαπιστώσατε ότι ανήκετε στους απορριπτέους ή υπάρχουν λάθη στη μοριοδότησή σας να επικοινωνήσετε με το μέιλ του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής seepeaa@yahoo.gr προκειμένου να έχουμε εικόνα και στη συνέχεια να διερευνήσουμε και να διεκδικήσουμε συλλογικά με τους άλλους Περιφερειακούς Συλλόγους και την ΠΟΣΕΕΠΕΑ που αποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδιακαλιστικό μας όργανο, οποιαδήποτε αδικία υπάρχει εις βάρος των μελών μας. Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής οφείλει να συγκεντρώσει και να προωθήσει τα αιτήματά σας στη συνέχεια στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ.
Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε στο μέιλ τα στοιχεία σας, τον κλάδο, το λόγο απόρριψης ή λανθασμένης μοριοδότησης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να βοηθήσει.


Εκ μέρους του ΔΣ
 

Γεωργία Μπουλμέτη
Πρόεδρος ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου