Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΣΥΠ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Σας γνωστοποιούμε την εξώδικη δήλωση της ΠΟΣΥΠ προς τον Υπουργό κο Γαβρόγλου, με την οποία
κηρύσσουμε απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία της αξιολόγησης, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των υπαλλήλων, τους οποίους εκπροσωπούμε.
Η εξώδικη δήλωση κατατέθηκε  στις 06 Απριλίου και εκκινεί την Απεργία- Αποχή στις 12 Απριλίου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου