Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

12.233(4.934 ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ + 3.929 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ + 3.370 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΩΣ 6-12-2016

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του τμήματος διορισμών ΠΕ του υπουργείου,οι συνολικές προσλήψεις αναπληρωτών στην ΠΕ μέχρι σήμερα,6-12-16,ανέρχονται σε 12333.Εξ αυτών οι 12751 είναι πλήρους ωραρίου και οι 582 μειωμένου.Αναλυτικά:

Α Γενική αγωγή 
ΠΕ 70 : 3324 οι 51 μειωμένου
ΠΕ 60 : 1610
Σύνολο: 4934


Β Ειδική Αγωγή
ΠΕ 61 : 48
ΠΕ 60.50: 513
ΠΕ 71 : 2230
ΠΕ 70.50 : 1091
Ειδικότητες: 47
Σύνολο : 3929

 Γ Ειδικότητες
 ΠΕ 05 : 102 Μ
ΠΕ 07 : 404 Μ
ΠΕ 06 : 404 Π και 64 Μ
ΠΕ 08 : 399 Π και 31 Μ
ΠΕ 11 : 233 Π και 21 Μ
ΠΕ 16.01: 373 Π και 31 Μ
ΠΕ 19-20: 254 Π και 39 Μ
ΠΕ 32 : 643 Π και 25 Μ
ΠΕ 18.41: 33 Π και 2 Μ
Σύνολο :3370

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4934 +3929+3370=12233
 
Δημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου