Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17


Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
 
«Τροποποίηση της με αριθμό Φ.41.1/18392/15-11-2016 Απόφασης με θέμα: Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ24-ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»  

Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δελτίο Τύπου για κλήρωση υποψηφίων για πρόσληψη κλάδου ΕΒΠ λόγω απόλυτης ισοβαθμίας στον τελικό πίνακα κατάταξης
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου