Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε./ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ(ΠΕ30)-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ...ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Κ.Λ.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ως προς την τοποθέτηση της κ. Ζιουμπιλούδη, 06-12-2016) 

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών σε ΣΜΕΑΕ, ΕΔΕΑΥ και ΚΕΔΔΥ.
Οι υποψήφιοι αναπληρωτές των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία και τοποθετούνται σε ΣΜΕΑΕ και ΕΔΕΑΥ:
1. «40031_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΕΕΠ_ΠΕ30_ΣΜΕΑΕ_5001975_ΩΠΑΑ4653ΠΣ-ΝΗΕ.pdf»
και
2. «40045_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΕΕΠ_ΠΕ30_ΚΕΔΔΥ-ΣΔΕΥ_ΥΠ_ΔΟΜΩΝ_5001982_ΩΝΧΕ4653ΠΣ-ΘΣ6.pdf»

καλούνται την ΤΕΤΑΡΤΗ 07/12/2016 από ώρα 08:30 να προσέλθουν στα γραφεία των αντίστοιχων αρμόδιων Δ/νσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψης τους στον ΟΑΕΔ και στη συνέχειαΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ, στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 το αργότερο έως τις 15:00, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι τοποθετούνται σε ΚΕΔΔΥ θα προσέλθουν απευθείας στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας από τις 08:00 - 12:00

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
  2. Απόδειξη της ελληνομάθειας (όταν απαιτείται σύμφωνα με την ΑΠ 118640/Δ3/19-07-2016 Πρόσκληση υποψηφίων ...)
  3. Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
  4. Ταυτότητα
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου (ΜΟΝΟ για οι έγγαμοι)
  6. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
  7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

Download this file (40045_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΕΕΠ_ΠΕ30_ΚΕΔΔΥ-ΣΔΕΥ_ΥΠ ΔΟΜΩΝ_5001982_ΩΝΧΕ4653ΠΣ-ΘΣ6.pdf)40045_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΕΕΠ_ΠΕ30_ΚΕΔΔΥ-ΣΔΕΥ_ΥΠ ΔΟΜΩΝ_5001982_ΩΝΧΕ4653ΠΣ-ΘΣ6.pdf

Download this file (40031_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΕΕΠ_ΠΕ30_ΣΜΕΑΕ_5001975_ΩΠΑΑ4653ΠΣ-ΝΗΕ.pdf)40031_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΕΕΠ_ΠΕ30_ΣΜΕΑΕ_5001975_ΩΠΑΑ4653ΠΣ-ΝΗΕ.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου