Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΤΟΥ Ν.4440/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Επίσης...
Άρθρο 31: Άδεια σθενείας τέκνων.
Άρθρο 26: Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών.
Άρθρο 25: Ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του Ν.2190/1994.
Άρθρο 24: Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.
ΦΕΚ A 224 - 02.12.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 02.12.2016 Σελίδες 20 (9667 - 9686)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου