Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

"ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ", ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/5/ΟΙΚ.32342/19-12-16

Σύμφωνα με την Εφαρμοστική Εγκύκλιο:
  ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/5/ΟΙΚ.32342/19-12-16 : Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4440/16 "Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/16, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις" (Α224), με το άρθρο 31 του ν. 4440/2016, θεσμοθετείται δικαίωμα άδειας με αποδοχές για τους υπαλλήλους λόγω ασθενείας των ανηλίκων τέκνων τους κατόπιν προσκόμισης σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.

 Βασίλης Βούγιας
20/12/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου