Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 70 ΠΡΩΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι.Ε.Π.

«Έγκριση Εισήγησης της ΕΟΕ του υπό έγκριση Έργου της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά για τον ορισμό των 70 πρώτων μελών του Οριστικού Πίνακα υποψηφίων Επιμορφωτών ως Επιμορφωτών των Εκπαιδευτικών  σύμφωνα  με  την  υπ’  αρ.  πρωτ.  7025/12.09.2016  (ΑΔΑ:Ψ4ΑΜΟΞΛΔ-1Υ2) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΕΠ»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου