Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π., ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ε.Ε.Π., ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Ε.Β.Π.

 
Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τροποποίηση των Αποφάσεων 13378/09-11-2016(ΑΔΑ:7ΘΦΛ4653ΠΣ-8ΔΩ) και 13800/16-11-2016(ΑΔΑ:ΩΘΗΚ4653ΠΣ-156) Πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

 Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου