Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Το Υπόμνημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. προς την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το σύστημα μόνιμων διορισμών

Εισαγωγικό Σημείωμα

Το παρόν υπόμνημα της Ομοσπονδίας κατατέθηκε χθες Τρίτη 08/01/2019 στα μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Το κείμενο αυτό αποτελεί μια ύστατη προσπάθεια βελτίωσης των διατάξεων της πρότασης για το νέο σύστημα διορισμών και έρχεται σε συνέχεια και σε σύνδεση με τις προηγούμενες ανακοινώσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Η βασική μας θέση για την πρόταξη του βασικού πτυχίου και την εξ'ολοκλήρου μοριοδότηση της προϋπηρεσίας παραμένει κυρίαρχη.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
                      ΑΘΗΝΑ, 08/01/2019
                                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 04
                                                                                                 
                                                                                                                                       ΠΡΟΣ
·         Την Επιτροπή Μορφωτικών          Υποθέσεων
ΘΕΜΑ: « ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε.Π. & ΤΟ Ε.Β.Π.»

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ζητά από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να αποσύρει τάχιστα το προτεινόμενο σχέδιο διορισμού, που ανατρέπει τους πίνακες και τις ζωές των συναδέρφων αναπληρωτών με τα νέα δεδομένα που δημιουργεί και να προκληθεί ένας ουσιαστικός και χωρίς προκαταλήψεις διάλογος μεταξύ του ΥΠ.Π.Ε.Θ., των συνδικαλιστικών και των επιστημονικών φορέων, αλλά και των ίδιων των αναπληρωτών.
Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. είναι κατηγορηματικά αντίθετη στην υπερμοριοδότηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων σε σχέση με ότι ίσχυε στην περσινή εγκύκλιο των αναπληρωτών.
Στο άρθρο για τους πίνακες κατάταξης στην παράγραφο 3  προτείνεται από την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. να μπορούν να τροφοδοτηθούν με νέα στοιχεία.
Στο άρθρο για τα κριτήρια αξιολογικού πίνακα Ε.Ε.Π. προτείνουμε έναν πίνακα για όλους τους κλάδους Ε.Ε.Π.   και αυξημένη μοριοδότηση του βασικού πτυχίου. Το 2ο πτυχίο και το 2ο μεταπτυχιακό να έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωσης θέσης και σε διαφορετική περίπτωση να μην μοριοδοτούνται. Είναι απαράδεκτο να μοριοδοτείται περισσότερο το 2ο πτυχίο από το βασικό πτυχίο κάτι που συνδέεται ευθέως με την απαξίωση του βασικού πτυχίου.
Σε σχέση με το άρθρο για τα κριτήρια αξιολογικού πίνακα Ε.Β.Π. προτείνουμε να μοριοδοτείται μόνο το βασικό πτυχίο και να αυξηθεί από 6,80 σε 8 η μοριοδότηση για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση.
Επιπλέον, στα άρθρα για τα κριτήρια αξιολογικού πίνακα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. να μοριοδοτείται η γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραφής Braille για όσους συναδέρφους διαθέτουν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.
Με δεδομένο ότι για το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. οι θέσεις προς πλήρωση θεωρούνται ενιαίες, θα πρέπει να προβλεφθεί η διαδικασία τοποθέτησης του προσωπικού αυτού, το οποίο μέχρι σήμερα τοποθετείται από το Περιφερειακό Διευθυντή και παλαιότερα ο διορισμός και η τοποθέτησή τους γινόταν απευθείας στην οργανική θέση.
Στο άρθρο Προκήρυξη ΑΣΕΠ-προϋποθέσεις συμμετοχής να προβλεφθεί ώστε η Παιδαγωγική Επάρκεια του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. να στηρίζεται σε προγράμματα που θα έχουν ως βάση το ιδιαίτερο αντικείμενο του κάθε κλάδου, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εκπαίδευσης.
Να προβλεφθεί η Παιδαγωγική Επάρκεια και για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ως τυπικό προσόν το οποίο μπορούν να αποκτήσουν μετά το διορισμό τους.
 Τέλος, στα άρθρα για τα κριτήρια αξιολογικού πίνακα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. προτείνουμε την αυξημένη μοριοδότηση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας (με αντίστοιχη ρύθμιση όπως έγινε για τους συμβασιούχους εργαζομένους στο «Βοήθεια στο Σπίτι»).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου