Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Φ.41.1./15580/12-10-2016 (ΑΔΑ: 6Φ364653ΠΣ-Σ77) Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα: «Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για το 2016-2017


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου