Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ Ε.Ι.Κ., ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ κ.α....ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ


Έγγραφο υπ αριθμ.πρωτ. 1979/φ100/06-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΨΛΕ469Η2Σ-Β1Β) του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών – Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών».
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου