Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Κριτήρια Συνάφειας των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των Σχολικών ΨυχολόγωνΔΕΙΤΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΔΩ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017


 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου