Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Παροχή οδηγιών για επίλυση του ζητήματος που έχει προκύψει αναφορικά με αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε περιπτώσεις ανάκλησης πράξεων διορισμού, λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου