Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών...«Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική»...Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017−2018 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16−8−2008) και τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Β7/24875/16.4.07 (ΦΕΚ 624Β’), όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση B7/107326/10.7.14 (ΦΕΚ 1929 τ. Β’/17.7.14).
Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής κατευθύνσεις:
α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και από Απόσταση Εκπαίδευση
β) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική
γ) Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας
δ) Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη
ε) Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη


Υποβολή αιτήσεων: 25 Απριλίου έως 31 Αυγούστου 2017

Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://dsep.uop.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100 Κόρινθος
e-mail: pmssep-secr@uop.gr
κ. Φανή Δήμα, τηλ. 27410 74994 Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή,
κ. Βιβή Ασπρούδη, τηλ. 27410 74999 Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 15.00 – 18.00
Για τις ώρες επικοινωνίας κατά την περίοδο των θερινών διακοπών θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου