Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ


Αθήνα, 4 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2017

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/19-5-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, διακοσίων τριών (203) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, υποβλήθηκαν συνολικά  18.036 αιτήσεις.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
  • 7.655    αιτήσεις για την κάλυψη 133 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 2.515    αιτήσεις για την κάλυψη 14 θέσεων κατηγορίας T.Ε. 
  • 7.866    αιτήσεις για την κάλυψη 56 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,  το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 117.791 και αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
51.584
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
5.068
ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
351
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
8.899
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
948
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
50.941

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου