Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ Π.Δ.Ε. ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. κ.α. ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Θέμα: Προτάσεις απλοποίησης υπηρεσιακών διαδικασιών στις περιφερειακές  
                     υπηρεσίες ΥΠΠΕΘ
           
Στα πλαίσια προσπάθειας του Συλλόγου μας για διερεύνηση της δυνατότητας απλοποίησης διαδικασιών στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και την ορθολογικότερη λειτουργία των υπηρεσιών μας, σας υποβάλλουμε τις παρακάτω προτάσεις και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε και διά ζώσης  τις δυνατότητες υλοποίησης τους προς όφελος όλων μας.

Ø ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ /ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ.

1.       Για αναγνώριση προϋπηρεσίας να μη ζητούνται όσες βεβαιώσεις είναι ήδη καταχωρημένες στο ΟΠΣΥΔ, παλιό ΟΠΣΥΔ, Edata Center. Για τις συγκεκριμένες να γίνεται αυτόματα αναγνώριση χωρίς προσκόμιση  πρόσθετου δικαιολογητικού  από ημερομηνία αίτησης, με επανυπολογισμό από τις αρμόδιες διευθύνσεις  για επιβεβαίωση ορθού διαστήματος χρόνου.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Μια απλή εγκύκλιο από το ΥΠΠΕΘ.

2.         Κατάργηση της υποχρέωσης ελέγχου γνησιότητας προϋπηρεσιών αναπληρωτών σε δημόσια σχολεία. Η προϋπηρεσία τους καταχωρείται από εξουσιοδοτημένους χρήστες και μόνο στο ΟΠΣΥΔ και ως εκ τούτου δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση η εγκυρότητά της.  Αντί αυτού, συμπληρώνεται πίνακας με τα στοιχεία της προϋπηρεσίας και αποστέλλεται μαζί με αντίγραφο της βεβαίωσης προϋπηρεσίας στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (που έχει ήδη καταχωρίσει στον ΟΠΣΥΔ την προϋπηρεσία αυτή) ώστε να βεβαιώσει εγγράφως τη γνησιότητά της.   Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχει προβλεφθεί (στο νόμο περί γνησιότητας δικαιολογητικών πρόσληψης) η ιδιαιτερότητα της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε δημόσια σχολεία.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Μία απλή τροποποίηση του νόμου ως προς τις προϋπηρεσίες αυτές.Ø ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ.

Κατά την πρόσληψη 1 αναπληρωτή εμπλέκονται:

ü Νέο ΟΠΣΥΔ για καταχώρηση και έλεγχο αιτήσεων από την υπηρεσία.
ü Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του ΟΑΕΔ για την ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ καταχώρηση της πρόσληψης.   Υπερβολικά χρονοβόρο, με πεδία που έχουν σχεδιαστεί για έλεγχο των προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για τη διαφορετικότητα των συνθηκών των προσλήψεων στην εκπαίδευση, όπως π.χ. το γεγονός ότι αναλαμβάνουν υπηρεσία την ίδια ημέρα ακόμη και 200-300 άτομα.
ü Νέο ΟΠΣΥΔ για καταχώριση της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας
ü Σύστημα bglossa αν είναι ΕΣΠΑ/ΠΔΕ ή σύστημα ΔΙΑΣ αν είναι τακτικού προϋπολογισμού για καταχώρηση  των στοιχείων του.
ü Σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ για ανάρτηση της σύμβασης του αναπληρωτή
ü Σύστημα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού για καταχώρηση πρόσληψης
ü  Σύστημα edatacenter για την αλλαγή θέσης προσωπικού του φακέλου
ü Σύστημα myschool για καταχώρηση  της τοποθέτησης του σε σχολική μονάδα


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

1.       Θα πρέπει στην αναγγελία να καταχωρούνται μόνο, τα βασικά στοιχεία και η ημερομηνία πρόσληψης, και να γίνεται αυτόματα η διακοπή των επιδομάτων ανεργίας και η ενημέρωση των καρτών ανεργίας από όλα τα καταστήματα του ΟΑΕΔ ώστε να μην χρειάζεται να προσέλθουν οι αναπληρωτές στον ΟΑΕΔ για τη διακοπή του.
2.       Κατά την απόλυσή του αναπληρωτή εκπαιδευτικού σε καθορισμένη ημερομηνία η οποία είναι ήδη καταχωρισμένη αφού όλες οι συμβάσεις αναπληρωτών λήγουν με τη λήξη του διδακτικού έτους (εκτός σπανίων περιπτώσεων)  παραδόξως πρέπει εκ νέου και αυθημερόν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ να υποβληθούν τα στοιχεία των αναπληρωτών πλην των βασικών στοιχείων ταυτότητάς του για την απόλυσή του. 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Συνεργασία με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και τροποποίηση ΕΡΓΑΝΗ.

3.       Να καταργηθεί η υποχρέωση ενημέρωσης του edatacenter ως προς τους αναπληρωτές  δεδομένου ότι δεν εμπλέκεται πουθενά αλλού το συγκεκριμένο σύστημα και αποτελεί πλεονασμό και ενέργεια που δεν χρησιμεύει πουθενά. Εξάλλου η καταχώριση όλων των προβλεπόμενων στοιχείων γίνεται στο myschool.
       Μια απλή εγκύκλιο από το ΥΠΠΕΘ.

4.       Διασύνδεση/Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής-ενημέρωσης των εφαρμογών: Aπογραφής Δημοσίου, ΟΠΣΥΔ, Myschool και ΔΙΑΣ. Κατά την  καταχώρηση πρόσληψης εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ ή Myschool να ενημερώνεται αυτόματα η απογραφή Δημοσίου και ο Δίας με τα βασικά στοιχεία. Όλες οι παραπάνω εφαρμογές να δίνουν τη δυνατότητα μαζικής εξαγωγής και εισαγωγής στοιχείων μέσω αρχείων XML/CSV στα πρότυπα των σχετικών λειτουργιών του ΔΙΑΣ. Μέχρι τότε  για την ενημέρωση της Απογραφής Δημοσίου να υπάρχει δυνατότητα για μαζική επιβεβαίωση, ενιαίος πίνακας ανά φάση πρόσληψης και όχι ξεχωριστά ανά ημέρα ανάληψης υπηρεσίας κ.λ.π.)
5.       ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Συνεργασία αρμόδιων συντήρησης των άνω πληροφοριακών συστημάτων /Ανάπτυξη των σχετικών λειτουργιών από ομάδες ανάπτυξης.
v  Όσον αφορά:
Α) Την απαλλαγή των Διευθύνσεών μας ως φορείς του Δημοσίου από την ενημέρωση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με το ΣΕΠΕ, έντυπα Ε4 και Ε8 και
Β) Τη βελτιστοποίηση του συστήματος για τους αναπληρωτές προκειμένου να υποστηρίζεται πλήρως η δυνατότητα ομαδικής εισαγωγής μέσω αρχείου XML σχετικά με το έντυπο Ε3, Ε7 και Ε4, εφόσον δεν καταργηθεί για το δημόσιο,
ταυτιζόμαστε με το υπ΄αριθ.πρωτ.53559/Δ1/18-4-13 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Τμήματα Α΄. Στο εν λόγω  έγγραφο υπάρχει εκτενής περιγραφή των προβλημάτων που έχουν προκύψει, καθότι η δημιουργία του συστήματος έχει γίνει για τον έλεγχο των προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα και βεβαίως δεν έχει γίνει πρόβλεψη ώστε να υπάρχουν προσυμπληρωμένα στοιχεία, όταν ο εκπαιδευτικός έχει ήδη καταχωρηθεί στο σύστημα από άλλο φορέα.
Δυστυχώς όμως ουδεμία ουσιαστική ανταπόκριση υπήρξε από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Αλληλεγγύης. Ωστόσο θα πρέπει εκ νέου να αναδειχθεί η στρεβλή υφιστάμενη κατάσταση, προκειμένου να δοθεί η ενδεδειγμένη λύση.
Στην προσπάθεια αυτή ο Σύλλογός μας θα είναι μέτοχος και αρωγός.
     


Ø ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

     Η υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων αναπληρωτών των ανωτέρω κλάδων θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά όπως και των άλλων αναπληρωτών (νέο ΟΠΣΥΔ) και όχι με την υποβολή των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών τους αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
     Να καταρτίζονται ενιαίοι πίνακες για τους ανωτέρω υποψηφίους αναπληρωτές από το ΥΠ.Π.Ε.Θ και όχι να καταρτίζει η κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τους δικούς της πίνακες.
Να μη ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να παρουσιάζονται στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης παρά μόνο στη Διεύθυνση για  την οποία έχουν προσληφθεί. Η παρουσία τους στην Περιφερειακή Διεύθυνση πλην της ταλαιπωρίας τους δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλον σκοπό.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Μια απλή εγκύκλιο από το ΥΠΠΕΘ.

Ø ΜεταθΕσεις – αποσπασεισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Στις μεταθέσεις – αποσπάσεις των εκπαιδευτικών, εμπλέκονται:

ü  Το edatacenter στο οποίο είναι ήδη καταχωρισμένες οι υπηρετήσεις και προϋπηρεσίες μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών και από το οποίο γίνεται η διενέργεια των μεταθέσεων μέχρι σήμερα.
ü  Το myschool στο οποίο ήδη καταχωρούνται οι υπηρετήσεις των εκπαιδευτικών κάθε σχολικού έτους, από την αρχή της λειτουργίας του, στο οποίο υπάρχουν και προηγούμενες υπηρετήσεις με τη μετάπτωση στοιχείων από το προηγούμενο σύστημα survey και από το edatacenter, διαδικασία η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς με αποτέλεσμα να πρέπει να διορθωθούν χρόνοι προϋπηρεσίας κ.λ.π. σε κάθε έναν εκπαιδευτικό ξεχωριστά.
ü  Το teachers.minedu.gov.gr στο οποίο ελέγχουν οι εκπαιδευτικοί (με κωδικούς ΠΣΔ) τα στοιχεία / υπηρετήσεις τους και υποβάλουν αιτήματα διορθώσεων για τα οποία θα γίνει προφανώς έλεγχος από τις Διευθύνσεις.  Το σύστημα αυτό δεν συνδέεται με το myschool αλλά μόνο με το edatacenter.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ της διαδικασΙας:

§  Η ύπαρξη τόσων συστημάτων δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό/χρησιμότητα, ενώ αυξάνει κατά πολύ τις απαιτούμενες εργατοώρες ενημέρωσης όλων αυτών των συστημάτων. Ο υπάλληλος καλείται, ενώ υπάρχει καταχωρισμένη η υπηρέτηση εκπαιδευτικού π.χ. για το σχ. έτος 2016-2017 στο myschool, να την καταχωρίσει και στο edatacenter και να ελέγξει και στο teachers τυχόν αιτήματα διορθώσεων
§  Το edatacenter θα πρέπει να καταργηθεί και όλα να γίνονται μέσω myschool.
§  Οι αποσπάσεις του μόνιμου προσωπικού δεν γίνονται με κανένα από τα παραπάνω συστήματα, αλλά από το ΟΠΣΥΔ (όχι με κωδικούς ΠΣΔ). Η ύπαρξη ενός ενιαίου συστήματος μητρώου – μεταθέσεων – αποσπάσεων (myschool) θα μειώσει πάρα πολύ τον απαιτούμενο χρόνο αλλά και την πιθανότητα λαθών.
§  Σε μια έκδοση βελτιωμένη του myschool να προστεθούν περισσότερες επιλογές στην καταχώριση υπηρετήσεων (π.χ. λειτουργική υπεραριθμία με αίτηση, διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, ΣΕΛΔΕ) και η σχολική μονάδα μοριοδότησης να προκύπτει αυτόματα, με παραμέτρους περασμένες κεντρικά (π.χ. αν υπάρχει διαφορά για υπηρετήσεις πριν το 2009 σε σχέση με αντίστοιχες μετά το 2009, να υπολογίζονται αλγοριθμικά και να γίνεται καταχώρηση μόνο αποφάσεων τοποθέτησης/απόσπασης, ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας (αν προκύπτει από το ΠΜΥ), αιτία τοποθέτησης (π.χ. δίμηνη απόσπαση που παρατάθηκε από το ΠΥΣΠΕ), σχολική μονάδα υπηρέτησης, ώρες/ημέρες απασχόλησης, κ.λ.π.

Επιπλέον προτάσεις απλούστευσης διαδικασιών

1.       Αναζήτηση από εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΥΠ.Π.Ε.Θ πιστοποιητικών  οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας κ.λ.π. (με πρόσβαση στους αντίστοιχους φορείς) και όχι υποβολή αίτησης και μελλοντική ανάκτηση όπως συμβαίνει σήμερα.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Πρόταση-Αίτημα του Υπουργού Παιδείας και συνεργασία με τους    αρμόδιους  φορείς.
 1. Εκδρομές: Προσαρμογή του συστήματος myschool ώστε το αίτημα για έγκριση από τα σχολεία Π.Ε. & Δ.Ε. να γίνεται ηλεκτρονικά, η έγκριση της Διεύθυνσης να γίνεται ηλεκτρονικά και η απόφαση της έγκρισης να μπορεί να εκτυπωθεί από το σχολείο απευθείας.
 2. Χορήγηση δικαιώματος υπογραφής: Σε απλά διαβιβαστικά έγγραφα, βεβαιώσεις υπηρεσίας κ.λ.π. να μπορεί ο/η Προϊστάμενος/η Διοικητικού να υπογράφει για εξοικονόμηση χρόνου.         
 3. Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών: Από τη στιγμή που όλα τα υπηρεσιακά στοιχεία του εκπαιδευτικού θα είναι στο myschool να αξιοποιηθεί η δυνατότητα του  για εκτύπωση ενός τύπου πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λ.π.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Μια απλή εγκύκλιο από το ΥΠΠΕΘ και προσθήκη επιλογών στο myschool.

 1. Τράπεζα νομοθεσίας και κανονιστικού πλαισίου: Είναι αναγκαία η ύπαρξη συστήματος με τη νομοθεσία που διέπει όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και το κανονιστικό πλαίσιο με τις σχετικές διατάξεις για οποιαδήποτε διαδικασία καθώς και ενημέρωση του συστήματος κάθε φορά που προστίθεται ή αλλάζει ένας νόμος ή το κανονιστικό πλαίσιο. Σε αυτό θα μπορεί κανείς να αναζητά και να βρίσκει τις εγκυκλίους που τον ενδιαφέρουν κάθε φορά. Αυτή τη στιγμή κάποιες υπηρεσίες βασίζονται στον Έπαφο που είναι επί πληρωμή πρόγραμμα αφού βεβαίως έχει πρώτα  εγκριθεί από την Περιφερειακή Ε
 2. νότητα και πολλές φορές μάλιστα μετά από μήνες της υποβολής του σχετικού αιτήματος από τη Διεύθυνση.  
 3. Εθνικό Μητρώο Αποφοίτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης της χώρας ώστε να απαλειφθεί και η γραφειοκρατία του ελέγχου γνησιότητας πτυχίων.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Κατανόηση της αναγκαιότητας και πραγματικό ενδιαφέρον από το υπουργείο για την υλοποίηση.

 1. Όλες οι μη διαβαθμισμένες απαντήσεις του Γ.Λ.Κ. σε ερωτήματα που του υποβάλλονται καθώς και οι γνωματεύσεις του ΣΤΕ να είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά με δυνατότητα αναζήτησης με βάση λέξεις κλειδιά.  Δυστυχώς πολλές ΔΥΕΕ ερμηνεύουν τους νόμους διαφορετικά και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγονταν αρκετά προβλήματα.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Πρόταση προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

 
  
  Για το Δ.Σ. του ΣΥΠΥΥΠ

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     
               
                        ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΩΝΤΑΣ                                    ΠΕΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

2 σχόλια:

 1. κ Βούγια με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση προς το πρόσωπό και τους αγώνες που δίνετε για όλους εμάς θα ήθελα να τονίσω τον κίνδυνο που ελλοχεύει η δημιουργία ενιαίου πίνακα. Πολλοί συνάδερφοι για οικονομικούς ή προσωπικούς λόγους δε δύναται να ανταποκριθούν στην πιθανή μετοίκηση σε κάποιον άλλο νομό μακρυά από τις εκάστοτε περιφέρειες. Η πρόσληψη μας μέσω των ΠΔΕ είναι συμφέρουσα για πολλούς από εμάς.. διαφορετικά οι θέσεις αυτές μας εξωθούν στην ανεργία..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προσωπικώς έχω πολλούς ενδοιασμούς, αν και υπήρξα υπέρμαχος κάποιο διάστημα του Ενιαίου. Φοβάμαι πως θα δημιουργήσει προβλήματα και αναταράξεις, από την άλλη πρέπει να βρεθεί μια ενιαία μορφή που θα εξυπηρετήσει κάποια στιγμή τους μόνιμους διορισμούς. Τώρα βέβαια βλέπω πως και οι Διοικητικοί υπάλληλοι προτείνουν Ενιαίο προφανώς για δικούς τους λειτουργικούς λόγους. Όπως και νάχει επιθυμώ μια ευρεία συζήτηση επί του θέματος.

   Διαγραφή