Δευτέρα 21 Απριλίου 2014

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ(ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ - Β/ΘΜΙΑΣ - ΚΕ.Δ.Δ.Υ κ.λ.π) ΕΠΙ ΥΠΟΥΡΓΙΑΣ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ...(ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ)


Όταν τέλη του 2011, αρχές του 2012 Υπουργός Παιδείας ήταν η κα Άννα Διαμαντοπούλου, αποφασίσθηκε η Αναδιοργάνωση των Διοικητικών Δομών του Υπουργείου Παιδείας και σε Κεντρικό και σε Περιφερειακό επίπεδο. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο και όσον αφορά στις Περιφερειακές δομές του Υπουργείου Παιδείας, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα έδιναν τη θέση τους σε μια ενιαία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία θα είχε ως Τμήματα την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Με την ίδια λογική θα υπήρχε ένα ενιαίο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και όταν θα συνεδρίαζε για θέματα Α/θμιας θα συμμετείχαν οι Αιρετοί της Α/θμιας, στα θέματα Β/θμιας θα συμμετείχαν οι Αιρετοί της Β/θμιας και στα θέματα Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π  οι Αιρετοί των κλάδων αυτών.
Οι αλλαγές όμως άγγιζαν και τον θεσμό των ΚΕ.Δ.Δ.Υ, τον οποίο η κα Διαμαντοπούλου ήθελε να καταργήσει και ως εκ τούτου η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε και στον τότε Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κο Αλεβίζο, ο οποίος ανέλαβε να παρουσιάσει εσπευσμένως ένα εναλλακτικό σχέδιο όσον αφορά στις υπηρεσίες που τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ παρείχαν, αλλά και στο μέλλον των εργαζομένων σε αυτά εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π).
Όμως το σχέδιο της κας Διαμαντοπούλου έφτασε στα χέρια των τότε εκπροσώπων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π), οι οποίοι ως όφειλαν το κοινοποίησαν πάραυτα, ώστε να ενημερωθεί η εκπαιδευτική κοινότητα για το τι σχεδιάζεται χωρίς εμάς για μας.
Οι αντιδράσεις για το σχέδιο Αναδιοργάνωσης ήταν σφοδρές και σε συνδυασμό με τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις της εποχής(αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στο Υπουργείο Παιδείας, εκλογές μετέπειτα κ.λ.π) αυτό απεσύρθη.
Και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ διεσώθησαν. (Αν αυτά είχαν συμβεί λίγο καιρό μετά και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ έπαυαν τη λειτουργία τους, οι εργαζόμενοι θα ήταν σε Διαθεσιμότητα και θα όδευαν προς απόλυση)
Σήμερα σας παρουσιάζουμε, για ιστορικούς λόγους αλλά και γιατί η γνώση του παρελθόντος εξηγεί πολλές φορές το παρόν και μας δίνει τις προσλαμβάνουσες να "φανταστούμε" το μέλλον, το σχέδιο των προτάσεων για την επόμενη μέρα της κατάργησης των ΚΕ.Δ.Δ.Υ, που είχε καταθέσει η τότε ηγεσία της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου και συμπεριλαμβανόταν στο σχέδιο για την Διοικητική Αναδιοργάνωση των Περιφερειακών Δομών της Εκπαίδευσης.

Βασίλης Βούγιας

21/4/2014

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Σχολική Ενότητα
Με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστώνται ενότητες σχολικών μονάδων που απαρτίζονται από όμορες σχολικές μονάδες της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας του ίδιου δήμου, και από μια ΣΜΕΑΕ όπου είναι δυνατό, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας, το συντονισμό του έργου τους και την ενιαία αντιμετώπιση διοικητικών και εκπαιδευτικών θεμάτων. Τα νηπιαγωγεία και τα μονοθέσια, διθέσια ή τριθέσια δημοτικά σχολεία σχηματίζουν ενότητα με ένα, τουλάχιστον, τετραθέσιο και άνω  δημοτικό σχολείο.

Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης

1. Για τις ανάγκες ενδυνάμωσης κάθε δημόσιας σχολικής μονάδας   συνιστάται μια Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ Σχολείου) η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης από τα ακόλουθα μέλη:
α. ένα ειδικό νηπιαγωγό/ ή ειδικό δάσκαλο/ ή ειδικό καθηγητή του τμήματος ένταξης του σχολείου ή του Προγράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (Παράλληλης Στήριξης- Συνεκπαίδευσης) ή της ΣΜΕΑΕ της Ενότητας σχολικών μονάδων ή που υπηρετούν στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια σχολική μονάδα
            β. έναν (1) σχολικό ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ 23, με τον αναπληρωτή του, που υπηρετούν σε σχολική μονάδα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που ανήκει στην οικεία ενότητα σχολικών μονάδων ή που υπηρετούν στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια σχολική μονάδα στην ενότητα,
γ. έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, με τον αναπληρωτή του, που υπηρετούν σε σχολική μονάδα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που ανήκει στην οικεία ενότητα σχολικών μονάδων ή που υπηρετούν στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια σχολική μονάδα στην ενότητα.
2. α. Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Σχολείου λειτουργεί σε κάθε σχολική μονάδα. Στις συνεδριάσεις της συμμετέχει ως Συντονιστής της συνεδρίασης ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ή ο πρόεδρος του συντονιστικού συμβουλίου της σχολικής ενότητας στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διευθυντής, με τον αναπληρωτή του, και ο υπεύθυνος εκπ/κός του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης.
2. β. Οι συμμετέχοντες στην συνεδρίαση συναποφασίζουν ως πρωτοβάθμιο όργανο για την αξιολόγηση και υποστήριξη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με πιστοποιημένη αναπηρία ή έχουν άλλο σοβαρό πρόβλημα στην  ανάπτυξή τους ή χρόνιο πρόβλημα υγείας με βάση ιατρικές βεβαιώσεις Ιατροπαιδαγωγικών κέντρων (ΙΠΔ), Κέντρων Ψυχικής Υγιεινής ή νοσοκομείων ή των μαθητών οι οποίοι, παρά την συνηθισμένη εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη που προσφέρεται στην τάξη τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης και αποτυχία επίδοσης στα σχολικά μαθήματα ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.
2 γ. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο ο πρόεδρος ανάλογα με την περίπτωση του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης μπορεί να καλεί ένα μέλος από τις άλλες ειδικότητες ΕΕΠ με τον αναπληρωτή του, που υπηρετούν σε σχολική μονάδα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που ανήκει στην οικεία ενότητα σχολικών μονάδων ή που υπηρετούν στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια σχολική μονάδα στην ενότητα (πχ λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή).

Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του σχολικού συμβουλίου της σχολικής μονάδας

3. Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) διαγνωστική Εκπαιδευτική Αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
 β) διαμόρφωση προγράμματος Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και συμπεριφοράς
 γ) συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του μαθητή μέσα στην γενική σχολική τάξη του με τα μέσα, τις στρατηγικές και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη από ειδικές εξωσχολικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση που η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. έχει σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης, απαιτείται συνεργασία με ΙΠΔ ή άλλες ιατρικές ή ψυχολογικές δημόσιες υπηρεσί­ες της περιοχής της, με κοινωνικές υπηρεσίες και με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
 δ) διαμόρφωση προγραμμάτων προσχολικής πρώιμης παρέμβασης σε συνεργασία με παιδιατρικές υπηρεσίες ή ΙΠΔ της περιοχής αρμοδιότητάς της και οργάνωση Σχολών Γονέων  για γονείς με παιδιά 0-6 ετών σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου. 
ε) παρακολουθεί την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΠΕ) για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και του προγράμματος υποστήριξης της οικογένειας τους και για μαθητές με κατ οίκον διδασκαλία.
στ) συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του ή /και συνεργάζεται με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους φορείς και
η) παραπέμπει μαθητές στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης (Π.Ε.Δ.Ε.Α.), με τη συναίνεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα και ύστερα από εισήγηση του συντονιστή της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. της σχολικής μονάδας που ανήκει ο μαθητής με την οποία βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις  από το σχολείο, την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τους Σχολικούς Συμβούλους γενικής εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Η εισήγηση θα συνοδεύεται από έκθεση του Ψυχολόγου σχετικά με το «εκπαιδευτικό - ψυχολογικό προφίλ» του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.
θ) Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ των σχολείων όπου συγκροτούνται επιτροπές για την εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παραγράφου 3 του άρ­θρου 27 του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 Α’) α) υποστηρίζει επιμορφωτικά την επιτροπή και β) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας μέλη της  παρίστανται για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών ανα­γκών και ο ψυχολόγος για ψυχολογική υποστήριξη σύμφωνα με οδηγίες της ΠΕΔΕΑ.
4. Οι ΣΜΕΑΕ όπου υπάρχουν μετατρέπονται σε «Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ» των Σχολικών μονάδων της Ενότητας / ΤΕ/ κατ οίκον διδασκαλίας των μαθητών της περιοχής
5.Σε περιοχές όπου υπάρχει αδυναμία συγκρότησης ΕΔΕΑΥ σχολείου, νησιωτική Ελλάδα …, μπορεί να λειτουργεί κινητή ΕΔΕΑΥ.
6. Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. μιας εκπαιδευτικής περιφέρειας οργανώνουν επιμορφωτικές συναντήσεις μεταξύ τους σύμφωνα με οδηγίες της ΠΕΔΕΑ.Πρωτοβάθμια Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης (Π.Ε.Δ.Ε.Α.)
1. Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στο τμήμα Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου συνιστάται Πρωτοβάθμια Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης (Π.Ε.Δ.Ε.Α.) η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
(1) Τον προϊστάμενο του τμήματος στήριξης εκπαιδευτικού έργου με τον αναπληρωτή του  ως συντονιστή,
(2) ένα Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ ή Σύμβουλο ΕΕΠ με τους αναπληρωτές τους με προσόντα Σχ Συμβούλου ΕΑΕ  ή Συμβούλου ΕΕΠ αντίστοιχα,
(3) ένα Σχολικό Σύμβουλο γενικής εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές του  πρωτοβάθμιας ή δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με την βαθμίδα στην οποία φοιτά ο μαθητής που αξιολογείται,
(4) έναν διευθυντή ΣΜΕΑΕ ή ένα εκ­παιδευτικό ΕΑΕ  από τους πίνακες επιλογής διευθυντών ΣΜΕΑΕ με τους αναπληρωτές του πρωτοβάθμιας ή δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με την βαθμίδα στην οποία φοιτά ο μαθητής που αξιολογείται, 
(5) τον σχολικό Ψυχολόγο ΠΕ 23 της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Σχολείου ο οποίος εισηγείται το θέμα.

1.1 Στις συνεδριάσεις της ΠΕΔΕΑ μπορεί να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου ένας Κλινικός Ψυχολόγος ή Παιδοψυχίατρος δημόσιος λειτουργός υπηρεσιών υγείας για τις περιπτώσεις μαθητών στους οποίους συνυπάρχουν, επιπλέον από τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ανάγκες υγείας ή ψυχικής υγείας και οι οποίοι παρακολουθούν πρόγραμμα θεραπευτικής αγωγής από υπηρεσίες υγείας.  Αυτοί και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του διευθυντή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
1.2 Γραμματέας της ΠΕΔΕΑ είναι ο  υπεύθυνος διαγνωστικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

2.1 Η Π.Ε.Δ.Ε.Α. έχει αρμοδιότητα τη γνωμάτευση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
 Η γνωμάτευση αποτελεί διοικητικό έγγραφο και μπορεί να αφορά:
α.1) τον προσδιορισμό του ΕΠΕ (Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης) για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία και του Προγράμματος Υποστήριξης της οικογένειας τους.
α.2) . για τη διαμόρφωση του ΕΠΕ διατυπώνει τις από­ψεις του και ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μαθητή με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που προσκαλείται για το σκοπό αυτόν. Η άποψη του γονέα ή κηδεμόνα δεν είναι δεσμευτική.
β) την απόφαση για την κατάταξη, εγγραφή και φοί­τηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευ­τικό πλαίσιο ή πρόγραμμα ΕΑΕ,
γ) τον καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοη­θημάτων και τεχνικών οργάνων τα οποία διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι και για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και συνταγή, καθώς και τροποποιήσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των συνθηκών εκπαίδευσης για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή των μαθητών στους χώρους της εκπαίδευσης
δ) την απόφαση για τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης και τους εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης ή την αντικατάσταση των γρα­πτών δοκιμασιών στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετά­σεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ­μιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
ε) την εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιο­χής αρμοδιότητάς τους για την ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή, τη συγχώνευση ή μετονομασία  των ΣΜΕΑΕ και των Τμημάτων Ένταξης, την προσθήκη τομέων και τμημάτων ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Γυμνάσια, στα Επαγγελματικά Λύκεια. στην Επαγγελματική Σχολή και στα ΕΕΕΕΚ, τη στελέχωσή τους και την αύξηση ή μείωση των θέσεων.

3.  Η ΠΕΔΕΑ μπορεί να ζητήσει από το προσωπικό των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Σχολικών μονάδων της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης ή από τις Υπηρεσίες Υγείας περαιτέρω εξετάσεις και αξιολογήσεις που θεωρεί αναγκαίες για την λήψη απόφασης.


Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης

1. Σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης συνιστάται Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Ε.Α.) η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
α) τον προϊστάμενο του τμήματος επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του, που υπηρετούν στην οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης,
β) έναν (1) ) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ 23, με διδακτορικό ή μεταπτυχιακές σπουδές στη σχολική ψυχολογία με τον αναπληρωτή του που υπηρετούν στην οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και
γ) έναν (1) σχολικό σύμβουλο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του, που υπηρετούν στην οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης.
Πρόεδρος της Δ.Ε.Δ.Ε.Α. ορίζεται ο προϊστάμενος του τμήματος επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γραμματέας διοικητικός υπάλληλος που υπηρετεί στη οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης.

2. Η Δ.Ε.Δ.Ε.Α. λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο για την αξιολόγηση και υποστήριξη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με πιστοποιημένη αναπηρία ή μαθητών που έχουν άλλο σοβαρό πρόβλημα μάθησης ή  συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Η Δ.Ε.Δ.Ε.Α. αποφαίνεται ύστερα από γραπτή ένσταση των ασκούντων τη γονική μέριμνα των μαθητών κατά της οριστικής απόφασης της Π.Ε.Δ.Ε.Α.. Η  ένσταση ασκείται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Π.Ε.Δ.Ε.Α. στους ασκούντες τη γονική μέριμνα και κατατίθεται στην οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης. Η Δ.Ε.Δ.Ε.Α. αποφαίνεται το αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία άσκησης της ένστασης. Κατά τη συζήτηση της ένστασης οι ενιστάμενοι μπορούν να υποβάλλουν έκθεση ειδικού εμπειρογνώμονα. Η Δ.Ε.Δ.Ε.Α. για τη διαμόρφωση της κρίσης της μπορεί να καλέσει σε ακρόαση τους ασκούντες τη γονική μέριμνα και τον ειδικό εμπειρογνώμονα και να εξετάσει τον μαθητή.
            3. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Δ.Ε.Δ.Ε.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.


Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,:
α)
ε) θεσπίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες: ……και των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  των σχολικών μονάδων, της Π.Ε.Δ.Ε.Α., της Δ.Ε.Δ.Ε.Α.., …

στ) ……..
ζ) Ρυθμίζονται τα θέματα μεταφοράς όλων των οργανικών θέσεων στις οικείες Δ/νσεις εκπ/σης και κατανέμονται στις σχολικές ενότητες και συγκεκριμένα στο σχολείο «συντονισμού»,  για προσφορά έργου στις ΕΔΕΑΥ Σχολείου.

 η)   Μετατρέπονται οι οργανικές θέσεις των ΣΣΝ σε οργανικές θέσεις Σχολικών Ψυχολόγων ΠΕ23 και Κοινωνικών λειτουργών ΠΕ 30 ΕΑΕ και μεταφέρονται στις σχολικές ενότητες της οικείας Δ/νσης Εκπαίδευσης για προσφορά έργου στις ΕΔΕΑΥ Σχολείου.
Θ) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί των διδακτικών κλάδων της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα Ψυχολόγου της παρ. 2 του παρόντος δύνανται να μεταταχθούν στον κλάδο ΠΕ 23 Σχολικών Ψυχολόγων, ύστερα από αίτησή τους και πράξη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΥΣΕΕΠ.
Με την Υπουργική  απόφαση μετάταξής τους γίνεται ταυτόχρονη μετατροπή των οργανικών θέσεών τους σε οργανικές θέσεις ΠΕ 23 και τοποθέτησή τους για τις ανάγκες των ΣΜΕΑΕ ή των ΕΔΕΑΥ σύμφωνα με εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.

Β. Οι υπηρεσίες, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα που προβλέπονται από τον κανονισμό των ΚΕΔΔΥ συνεχίζουν να ασκούνται μέχρι να συγκροτηθούν και αρχίσουν τη λειτουργία τους οι ΕΔΕΑΥ Σχολείων .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου